ตารางที่สร้างโดยใช้ code โดยใช้list

ต้องเขียน code ยังไงค่ะถ้าเราจะสร้างตาราง เช่นเราจะสร้างสมุดบันทึกสุขภาพ ถ้าผู้ใช้กดคำนวณน้ำหนัก จะไปบันทึกอยู่ในสมุดสุขภาพคะ สมุดสุขภาพจะมี ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ค่าbim ค่า พลังงานที่ควรได้รับ และสัดส่วนคะ ช่วยหน่อยนะคะ

สำหรับโต๊ะมุมมองข้อมูลบนหน้า https://docs.thunkable.com/thunkable-cross-platform/2-create/components/data-storage/spreadsheet

1 Like