ผมทำแผนที่การเดินทาง แล้ว อยากให้มีการคำนวนเส้นทาง และ คิดราคา ค่าบริการ ต้องทำอย่างไรครับ ขอความรู้จากท่านทั้งหลาย

ผมทำแผนที่การเดินทาง แล้ว อยากให้มีการคำนวนเส้นทาง และ คิดราคา ค่าบริการ ต้องทำอย่างไรครับ ขอความรู้จากท่านทั้งหลาย

i guess it is malyalam.sorry i am indian but i dont know malyalam.type in english