בקשה ליצר להרחבה

מישהו יכול לפתח לי הרחבה שתוסיף עוד- “if”